Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây được xem là một trong những doanh nghiệp lớn, với doanh thu và mức độ tăng trưởng mỗi năm tăng cao, hãnh diện và tự hào là chuỗi nhà máy có công suất và chất lượng ngày một hiện đại hoá với cam kết mang đến những giá trị sử dụng tốt nhất cho người tiêu dùng. Sagota - Bia Ta - Bia Của Người Việt