TIN TỨC
Bia Sagota đạt giải thưởng quốc tế World Beer Awards 2017

LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - LONG KHÁNH

TRẢI NGHIỆM CÙNG SAGOTA TẠI HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT NAM 2018 (VITM HÀ NỘI 2018)

                                    »Xem tất cả
  CHỨNG NHẬN
  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Bạn thấy website cần có thêm thông tin gì?
Mục giải trí
Qui trình sản xuất
Mục tuyển dụng online
   
  TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
  LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập : 691394
 SẢN PHẨM

BIA TƯƠI SAGOTA

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/SGBT/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Địa chỉ: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 – 3824.3586                          Fax: 028 – 3915.1856

E-mail:.................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: 0304116373

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 032.16/GCNATTP-BCT

Ngày Cấp/Nơi cấp: Bộ Công Thương cấp ngày 01/09/2016

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: BIA TƯƠI  SAGOTA

2. Thành phần: NƯỚC, HOUBLON, MALT, GẠO

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 15 ngày kể từ ngày sản xuất (ở nhiệt độ ≤ 60C)

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  bock, keg, bình chuyên cho thực phẩm

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):..................

III. Mu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số: 6-3:2010/BYT

- Quản lý ATTP theo ISO 22000: 2005

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phm đối với sản phẩm đã công bố./.

  

TpHCM, ngày        tháng  05 năm 2018
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Chủ tịch HĐQT

Văn Thanh Liêm

(đã ký)

   
Quay lại       Đầu trang