Đã xuất bản: 11/11/2021

Triệu tập Lần 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian: Ngày 10/12/2021

Địa điểm: Trụ sở chính, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Đã xuất bản: 28/05/2021

Thông báo gửi cổ đông về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đã xuất bản: 24/05/2021

Báo cáo quản trị thường niên năm 2020 của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Đã xuất bản: 12/05/2021

TÀI LIỆU HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian: 8h Ngày 12/06/2021

Địa điểm: Trụ sở chính, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Đã xuất bản: 11/05/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian: Ngày 12/06/2021

Địa điểm: Trụ sở chính, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM