Đã xuất bản: 06/03/2020

 - Thu hồi và đổi sổ cổ đông

- Thời gian: từ ngày 15/06/2019 đến hết ngày 31/07/2019

- Địa điểm: tại Văn phòng Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (hoặc Nhà máy Bia Sài Gòn - Phủ Lý, hoặc Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận)

xem chi tiết để hướng dẫn cụ thể.

Đã xuất bản: 06/03/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đã xuất bản: 06/03/2020

 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

- Thời gian: 08h ngày  17 tháng 06 năm 2019

- Địa điểm: Grand Hotel Saigon - 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

- Thành phần: cổ đông của Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, danh sách chốt đến hết ngày 04 / 06 / 2019

Đã xuất bản: 06/03/2020

Công văn gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Công văn trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên 2019

Đã xuất bản: 06/03/2020

Quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây