Đã xuất bản: 05/09/2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã kiểm toán

Đã xuất bản: 15/08/2023

Công bố thông tin về Công văn số 5441/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 14/08/2023 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Đã xuất bản: 17/07/2023

Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM)

Đã xuất bản: 18/06/2023

Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Ngày 17/06/2023 tại Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Đã xuất bản: 02/06/2023

Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Ngày tổ chức: 17 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: CTy TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý

104-106 Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam