THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

  • Thời gian tổ chức đại hội đã thông báo: 08 giờ 00 ngày 04 / 07 / 2024
  • Thời gian tổ chức đại hội điều chỉnh: 08 giờ 00 ngày 18 / 07 / 2024
  • Lý do điều chỉnh: thêm nội dung chương trình đại hội và để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây - 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội