• Organization Name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY.
  • English Name: SAIGON BINH TAY BEER GROUP JOINT STOCK COMPANY.
  • Short Name: SABIBECO GROUP.
  • Head Office: 08 Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Tel: (84-28) 3824 3586 - 3915 1822  – Fax: (84-28) 3915 1856   
  • Email: info@sabibeco.com
  • Certificate of Business Registration: No. 0304116373
  • Tax code: 0304116373.