ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

16/06/2222

Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thời gian: Ngày 08/07/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Khu công nghiệp Thành Hải mở rộng, xã Thành Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

31/12/2121

Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo chi trả cổ tức năm 2021 là 5%.

Thời gian chi trả từ ngày 03/01/2022

Sagota beer achieved World Beer Awards 2017

05/03/2020

Sagota beer achieved World Beer Awards 2017

SAGOTA PURE chiến thắng tại Giải thưởng bia thế giới World Beer Awards 2019

05/03/2020

Sagota Pure vừa đạt giải Vàng Vietnam Winner cho dòng bia Lager tại Giải thưởng bia thế giới World Beer Awards năm 2019

SAGOTA THẮNG LỚN TẠI GIẢI VÔ ĐỊCH BIA CHÂU Á (ASIA BEER CHAMPIONSHIP) 2019

05/03/2020

Bia SAGOTA đạt giải Đồng và 3 đề cử của Ban giám khảo tại Giải Vô địch Bia Châu Á 2019 (Asia Beer Championship 2019)