THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết số 03/2023/NQ-HDQT của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây;

Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo chi trả cổ tức năm 2022

- Mức cổ tức: 5%

- Đối tượng: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h ngày 31/05/2023

- Thời gian chi trả: kể từ ngày 05/06/2023

- Tiền cổ tức sẽ được chuyển khoản theo tài khoản đã được đăng ký của cổ đông (cập nhật tại công ty từ sau tháng 01/2022).

Đối với các tài khoản đã đăng ký trước tháng 01/2022, quý cổ đông vui lòng cập nhật Số tài khoản theo biểu mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản. Tiền cổ tức sẽ được chuyển khoản sau khi nhận được Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản của Quý cổ đông.

- Biểu mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản: /DOWNLOAD BIỂU MẪU/