Đã xuất bản: 23/07/2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Đã xuất bản: 13/07/2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Đã xuất bản: 10/07/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian: Ngày 22/07/2020

Địa điểm: Trụ sở chính, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Đã xuất bản: 08/04/2020

Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch bệnh COVID-19

Đã xuất bản: 08/04/2020

Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch bệnh COVID-19