Giao dịch cổ phiếu trên UpCOM (HNX)

05/12/2323

Công bố thông tin về việc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

02/06/2323
Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo chi trả cổ tức năm 2022 là 5%.

Thời gian chi trả từ ngày 05/06/2023.

Cổ đông nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu đến 17h00 ngày 31/05/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

02/06/2323

CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thời gian: Ngày 17 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý

104-106 Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

16/06/2222

Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thời gian: Ngày 08/07/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Khu công nghiệp Thành Hải mở rộng, xã Thành Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

31/12/2121

Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo chi trả cổ tức năm 2021 là 5%.

Thời gian chi trả từ ngày 03/01/2022.

Tiền cổ tức sẽ được chuyển khoản sau khi nhận được Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản của Quý cổ đông

Bia Sagota đạt giải thưởng quốc tế World Beer Awards 2017

05/03/2020

Bia Sagota đạt giải thưởng quốc tế World Beer Awards 2017

SAGOTA PURE chiến thắng tại Giải thưởng bia thế giới World Beer Awards 2019

05/03/2020

Sagota Pure vừa đạt giải Vàng Vietnam Winner cho dòng bia Lager tại Giải thưởng bia thế giới World Beer Awards năm 2019

12