BIA TƯƠI SAGOTA

Thương hiệu: SABIBECO

Thành phần: Nước, Đại mạch, Gạo, Hoa bia

Nồng độ: ALC > 4,6% thể tích

Đóng gói: đóng trong bock, keg, bình chuyên dùng cho thực phẩm, 1 lít hoặc 2 lít, không đóng trong chai thủy tinh, không đóng trong lon nhôm

Hướng dẫn sử dụng: Ngon hơn khi uống lạnh, tốt nhất ở 10 – 15 độ C.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản lạnh ở nhiệt độ ≤ 6 độ C :15 ngày. Bảo quản ở nhiệt độ 6 - 15 độ C: 03 ngày. Khuyến cáo bảo quản ở nhiệt độ ≤ 15 độ C.

Bản tự công bố sản phẩm

Bia Tươi Sagota : 02/SGBT/2018

Bia Sagota Fresh Beer:  

Liên hệ với chúng tôi

(+8428) 39151821
Các nhãn hiệu liên quan