BIA HƠI SAGOTA

Thương hiệu: SABIBECO

Thành phần: Nước, Đại mạch, Gạo, Hoa bia

Nồng độ: ALC 3,0% - 4,5% thể tích

Đóng gói: đóng trong bock, keg, bình chuyên dùng cho thực phẩm, 1 lít hoặc 2 lít, không đóng trong chai thủy tinh, không đóng trong lon nhôm

Hướng dẫn sử dụng: Ngon hơn khi uống lạnh, tốt nhất ở 10 – 15 độ C.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản lạnh ở nhiệt độ ≤ 6 độ C :15 ngày. Bảo quản ở nhiệt độ 6 - 15 độ C: 03 ngày. Khuyến cáo bảo quản ở nhiệt độ ≤ 15 độ C.

Bản tự công bố sản phẩm

Bia Hơi Sagota : 01/SGBT/2018

Sagota Draught Beer: 11/SGBT/2020

Bia Sagota Bình Dương: 10/SGBT/2020

Bia Sagota Phương Nam: 01/SGBT/2021

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi

(+8428) 39151821
Các nhãn hiệu liên quan