ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thời gian: Ngày 17 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý

104-106 Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thành phần: Các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây có tên trong Danh sách Cổ đông của công ty chốt đến hết ngày 16/05/2023

Tài liệu đại hội: sẽ được công bố trên website công ty

Thông tin chi tiết được cập nhật tại https://sabibeco.com/co-dong/