Công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Ngày 15 tháng 08 năm 2023 | 11:08

Công bố thông tin về Công văn số 5441/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 14/08/2023 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Xem nội dung chi tiết: Tại đây

Các tin cổ đông khác