THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 11 tháng 05 năm 2021 | 05:05

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian: lúc  8 giờ - Ngày 12 / 06 / 2021

Địa điểm: Trụ sở chính Tập đoàn, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Thành phần: Các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây có tên trong Danh sách Cổ đông của công ty chốt đến hết ngày 11/05/2021

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chương trình đại hội đồng thường niên năm 2021

 

Tài liệu đại hội: sẽ được công bố trên website công ty và liên tục cập nhật (nếu có)  <xem tại đây>

 

- Do tình hình nguy cơ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và yêu cầu của chính phủ hạn chế tụ tập đông người

- Do đại hội thường niên kỳ này cần được thông qua các nội dung quan trọng như Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát và Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ

Các cổ đông không tham dự đại hội vui lòng ký ủy quyền và gửi về Văn phòng trụ sở Tập đoàn, theo mẫu đính kèm.

Giấy ủy quyền (đối với cá nhân)

Thời gian gửi giấy ủy quyền: trước 16h ngày 09/06/2021

gửi về: địa chỉ văn phòng trụ sở: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

hoặc email info@sabibeco.com hoặc fax 028.39151856 hoặc Zalo: 0909.820.604 (Thư ký HDQT)

 

Các tin cổ đông khác