ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG PHỤC VỤ VIỆC CẤP SỔ CỔ ĐÔNG MỚI SAU SÁP NHẬP

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận (đã bị sáp nhập)

Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý (đã bị sáp nhập)

 

Nhằm đảm bảo cho việc quản lý cổ đông, cung cấp thông tin, in sổ chứng nhận sở hữu cổ phần được chính xác, Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đề nghị Quý cổ đông bổ sung cập nhật thông tin hiện tại (mẫu đính kèm)

o Số chứng minh nhân dân còn hiệu lực trong vòng 15 năm từ ngày cấp.

o Thông tin khác như địa chỉ liên hệ, điện thoại, email, tài khoản ngân hàng (nếu có thay đổi)…

Vui lòng gửi Phiếu đăng ký thông tin cổ đông (bản chính hoặc hình chụp có chữ ký) về công ty như sau:


- Gửi thư: Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây - 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM (Ms. Minh - Lầu 5 - 0909820604)

- Gửi email: minhdk.sagota@gmail.com

- Gửi fax: 028.39 151 856

- Gửi Zalo/Viber: 0909820604

Tải Phiếu đăng ký thông tin cổ đông 

Các tin cổ đông khác