TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (ngày 10.12.2021)

Ngày 03 tháng 12 năm 2021 | 12:12

  TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian đại hội: Ngày 10/12/2021

Địa điểm: Văn phòng trụ sở - 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Đại hội được tổ chức theo hình thức tham dự trực tiếp.

Tài liệu đại hội P1 - <xem tại đây>

Tài liệu đại hội P2 - <xem tại đây>

Tài liệu đại hội P3 - <xem tại đây>

Các tin cổ đông khác