THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 10 tháng 07 năm 2020 | 03:07

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian: lúc  8 giờ - Ngày 22 / 07 / 2020

Địa điểm: Trụ sở chính Tập đoàn, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Thành phần: Các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây có tên trong Danh sách Cổ đông của công ty chốt đến hết ngày 23/06/2020

Do tình hình nguy cơ dịch bệnh vẫn còn kéo dài và hạn chế tụ tập đông người, các cổ đông không tham dự đại hội có thể ký ủy quyền và gửi về Văn phòng trụ sở Tập đoàn, theo mẫu đính kèm.

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Giấy ủy quyền (đối với cá nhân)

Thời gian gửi giấy ủy quyền: trước 16h ngày 20/07/2020

gửi về: địa chỉ văn phòng trụ sở: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

hoặc email info@sabibeco.com hoặc fax 028.39151856 hoặc Zalo: 0909.820.604

 

Các tin cổ đông khác