THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI VÀ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY thông báo về việc Thu hồi và cấp đổi sổ cổ đông mới:

- Thu hồi và đổi sổ cổ đông theo mẫu mới đối với các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây, Công ty CP Bia Sài Gòn - Phủ Lý, Công ty CP Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

- Thời gian: từ ngày 15/06/2019 đến hết ngày 31/07/2019

- Địa điểm: tại Văn phòng Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (hoặc Nhà máy Bia Sài Gòn - Phủ Lý, hoặc Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận)

xem chi tiết trong văn bản đính kèm để được hướng dẫn cụ thể.

Đối với cổ đông muốn nhận sổ qua đường bưu điện, gửi hồ sơ như sau về Văn phòng công ty:
1. Sổ cổ đông cũ (Cty Bia Bình Tây, Cty Bia Ninh Thuận, Cty Bia Phủ Lý)
2. CMND/CCCD  bản sao có công chứng
3 Đơn đề nghị nhận sổ cổ đông qua đường bưu điện (mẫu đính kèm) - điền đầy đủ thông tin và ký tên
 

Thông báo đính kèm

Mẫu - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Mẫu - Đơn đề nghị nhận sổ cổ đông qua đường bưu điện

Các tin cổ đông khác