TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngày 04 tháng 01 năm 2024 | 03:01

Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thời gian: 08h00 ngày 27/01/2024

Địa điểm: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

 

Xem *Nội dung tài liệu đại hội*

Mẫu *Giấy ủy quyền*

Các tin cổ đông khác