THÔNG BÁO LẦN 2 V/v TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 11 tháng 11 năm 2021 | 01:11

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Triệu tập lần 2

Thời gian: lúc  8 giờ - Ngày 10 / 12 / 2021

Địa điểm: Trụ sở chính Tập đoàn, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Thành phần: Các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây có tên trong Danh sách Cổ đông của công ty chốt đến hết ngày 10/11/2021

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chương trình đại hội đồng thường niên năm 2021

Tài liệu đại hội: sẽ được công bố trên website công ty và liên tục cập nhật (nếu có)  <xem tại đây>

- Thông tin về việc tổ chức đại hội sẽ được cập nhật thường xuyên trên website công ty: www.sabibeco.com

Các cổ đông có thể tham dự đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến, vui lòng xác nhận sự tham dự với Ban tổ chức đại hội bằng tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, gửi email hoặc gửi giấy xác nhận tham dự.

Các cổ đông không tham dự đại hội, vui lòng  Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi về Ban tổ chức đại hội.

Mẫu Giấy Xác nhận tham dự / ủy quyền (đối với cá nhân)

Thời gian nhận giấy ủy quyền: trước 16h ngày 07/12/2021

 

Ban tổ chức đại hội:

Địa chỉ văn phòng trụ sở: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

hoặc email: info@sabibeco.com 

hoặc Zalo: 0909.820.604 (Thư ký HDQT)

 

Các tin cổ đông khác