TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 12 tháng 05 năm 2021 | 11:05

  TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian đại hội: Ngày 12/06/2021

Địa điểm: Văn phòng trụ sở - 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Tài liệu đại hội P1 - <xem tại đây>

Tài liệu đại hội P2 - <xem tại đây>

Tài liệu đại hội bổ sung P3 - <xem tại đây>

Các tin cổ đông khác