Thông báo v/v đăng ký chứng khoán tại VSD và UPCoM và chốt danh sách cổ đông

Ngày 17 tháng 07 năm 2023 | 10:07

Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo đến các cổ đông:

1. Nghị quyết HĐQT thông qua:

- Việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Việc đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

2. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16:00 ngày 26/07/2023

- Kể từ thời gian chốt danh sách sẽ dừng mọi thủ tục chuyển nhượng đến ngày cổ phiếu công ty được chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Việc chuyển nhượng cổ phần sau khi đã lên sàn UPCoM sẽ thực hiện trên UPCoM.

 

Toàn văn của Thông báo: Xem tại đây

Toàn văn của Nghị quyết Hội đồng quản trị: Xem tại đây

Các tin cổ đông khác