THÔNG TIN MÃ VẠCH

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 03:03

Bảng công bố mã số mã vạch các Sản phẩm Sagota do Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây sản xuất

STT
Tên sản phẩm
Mã GTIN
Mô tả sản phẩm
  1 
Lon bia Sagota xanh
8938504449013
Lon bia nhôm 330 ml màu xanh, độ cồn 5% (±3%)
  2 
Thùng bia Sagota xanh
8938504449020
Thùng bia carton chứa 24 lon nhôm 330 ml màu xanh
  3 
Lon bia Sagota vàng
8938504449037
Lon bia nhôm 330 ml màu vàng, độ cồn 5% (±3%)
  4
Thùng bia Sagota vàng
8938504449044
Thùng bia carton chứa 24 lon nhôm 330 ml màu vàng
  5
Lon bia Sagota Không cồn
8938504449051
Lon bia nhôm không cồn 330 ml màu xanh dương
  6
Thùng bia Sagota Không cồn
8938504449068
Thùng bia carton chứa 24 lon nhôm không cồn 330 màu xanh dương
  7
Lon bia Sagota Light
8938504449075
Lon bia nhôm Light 330 ml màu vàng nhạt, độ cồn 4,1% (±3%)
  8
Thùng bia Sagota Light
8938504449082
Thùng bia carton Light chứa 24 lon nhôm 330 ml Light màu vàng nhạt
  9
Chai bia Sagota Lager
893 8504449099
Chai bia thủy tinh 355ml màu nâu, độ cồn 4,3% (±3%)
 10 
Két bia Sagota Lager
893 8504449105
Két bia nhựa màu vàng chứa 20 chai thủy tinh 355ml màu nâu

 

Các tin cổ đông khác