CBTT Thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại SGPG

Ngày 12 tháng 03 năm 2024 | 01:03

CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (SABIBECO) thông báo đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn vào ngày 12/03/2024.

Kể từ ngày 12/03/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bao bì Sài Gòn không còn là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

 

Bài viết khác