Thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | 12:12

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thời gian: 8h ngày 27/01/2024

Địa điểm: Trụ sở công ty - 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Nội dung: sẽ được công bố tại website công ty

 

Xem <Thư mời đại hội>

Xem <Chương trình đại hội>

Biểu mẫu <giấy ủy quyền (cá nhân)>

Biểu mẫu <giấy ủy quyền (tổ chức)>

 

 

Bài viết khác