Đề nghị chuyển cổ tức bằng chuyển khoản

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 | 02:03

Đề nghị chuyển cổ tức bằng chuyển khoản hoặc Thay đổi tài khoản chuyển cổ tức

Tải biểu mẫu: Giấy đề nghị chuyển cổ tức bằng chuyển khoản

 

Hồ sơ gửi về:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY - THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết khác