Thông báo về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 08 tháng 04 năm 2020 | 08:04

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã có công văn số ... ngày 24/03/2020 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở Kế hoạch & Đầu tư TPHCM về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 đến tháng 6/2020 hoặc đến khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Bài viết khác