THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Ngày 15 tháng 07 năm 2022 | 11:07

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo đến các cổ đông về việc Đăng ký bán cổ phần cho Nhà đầu tư

"Xem Thông báo của Hội đồng quản trị"

* Thông báo của Hội đồng quản trịGiấy đăng ký bán cổ phần cho Nhà đầu tư sẽ được gửi đến các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký tại công ty. Thời gian gửi thư dự kiến là từ ngày 25/07/2022 đến ngày 28/07/2022.

* Thời gian thực hiện việc bán cổ phần: dự kiến 6 tháng đến 1 năm, tùy theo trình tự thủ tục pháp lý và việc xét duyệt của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Biểu mẫu Giấy đăng ký bán cổ phần cho nhà đầu tư:

"Biểu mẫu dành cho cá nhân"

"Biểu mẫu dành cho tổ chức"

* Thời gian nhận Giấy đăng ký:

Quý cổ đông gửi Bản chính Giấy đăng ký bán cổ phần cho Nhà đầu tư về Văn phòng trụ sở Công ty - Thư ký HĐQT:

08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày 25/07/2022 đến hết ngày 25/08/2022

Bài viết khác