THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của các chi nhánh như sau:

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - HOÀNG QUỲNH:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên chi nhánh

CHI NHÁNH CÔNG TY

CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

– NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUỲNH

CHI NHÁNH CÔNG TY

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

– NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN  HOÀNG QUỲNH

Thay đổi

Tên tiếng nước ngoài

 

SAIGON - HOANGQUYNH BREWERY,  

SABIBECO GROUP

Thay đổi

Tên viết tắt

 

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – HOÀNG QUỲNH

Thay đổi

Địa chỉ

A73/I  Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

A73/I  Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Không đổi

Mã số chi nhánh/

Mã số thuế

 

0304116373 – 004

Thay đổi

Người đứng đầu

Võ Đăng Lạng

Nguyễn Xuân Hải

Thay đổi

Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được cấp lần thứ 2 ngày 22/09/2018.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

 

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - BÌNH DƯƠNG

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên chi nhánh

CHI NHÁNH CÔNG TY

CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

– NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG

CHI NHÁNH CÔNG TY

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

– NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG

Thay đổi

Tên tiếng nước ngoài

 

SAIGON - BINHDUONG BREWERY,  

SABIBECO GROUP

Thay đổi

Tên viết tắt

 

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG

Thay đổi

Địa chỉ

Lô B2/47-48-49-50-51, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Lô B2/47-48-49-50-51, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Không đổi

Mã số chi nhánh/

Mã số thuế

 

0304116373 - 001

Thay đổi

Người đứng đầu

Nguyễn Xuân Hải

Văn Thảo Nguyên

Thay đổi

Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được cấp lần thứ 2 ngày 22/10/2018.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

 

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - ĐỒNG THÁP

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên chi nhánh

CHI NHÁNH CÔNG TY

CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

– NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN ĐỒNG THÁP

CHI NHÁNH CÔNG TY

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

– NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – ĐỒNG THÁP

Thay đổi

Tên tiếng nước ngoài

 

SAIGON - DONGTHAP BREWERY,  

SABIBECO GROUP

Thay đổi

Tên viết tắt

 

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – ĐỒNG THÁP

Thay đổi

Địa chỉ

Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Không đổi

Mã số chi nhánh/

Mã số thuế

0304116373 - 003

0304116373 - 003

Không đổi

Người đứng đầu

Phạm Văn Thịnh

Phạm Văn Thịnh

Không đổi

Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được cấp lần thứ 1 ngày 29/08/2018.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Bài viết khác