Thủ tục gửi sổ cổ đông mới bằng bưu điện

Ngày 14 tháng 04 năm 2020 | 11:04

ĐỀ NGHỊ GỬI SỔ CỔ ĐÔNG MỚI BẰNG BƯU ĐIỆN

HỒ SƠ:

- Sổ cổ đông đã cấp                                                      01 bản chính

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của cổ đông  01 bản sao có chứng thực

- Giấy đề nghị gửi sổ cổ đông bằng đường bưu điện         01 bản chính có chữ ký của cổ đông

Tải biểu mẫu: GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN SỔ CỔ ĐÔNG BẰNG BƯU ĐIỆN

 

Hồ sơ gửi về:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY - THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bài viết khác