Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã có công văn gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM xin phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sang tháng 05/2019 và đã được chấp thuận. Tuy nhiên do một số nguyên nhân, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua trong kỳ đại hội này chưa được chuẩn bị xong, do đó Hội đồng quản trị chưa xác định được thời gian tổ chức đại hội.

Kính thông báo đến quý cổ đông được biết.

Tập đoàn sẽ thông báo thời gian đại hội đến quý cổ đông ngay khi Hội đồng quản trị xác định được thời gian chính thức tổ chức Đại hội.

Trân trọng.

Công văn gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên

 

Bài viết khác