THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/11/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 14/08/2018. Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đối tác và khách hàng về việc đổi tên công ty và con dấu mới như sau:

1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết: 

 
Nội dung
 
Thông tin cũ

 

Thông tin sửa đổi

 
Ghi chú

Tên công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

 

Thay đổi

Tên giao dịch

SÀI GÒN BÌNH TÂY BEER JOINT STOCK COMPANY

SAIGON BINH TAY BEER GROUP JOINT STOCK COMPANY

 

Thay đổi

Tên viết tắt

SÀI GÒN BÌNH TÂY BEER JSC

SABIBECO GROUP

 

Thay đổi

Địa chỉ

08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Không đổi

Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế

0304116373
0304116373

 

Không đổi

2. Mẫu dấu được thay đổi:

 

3. Thời điểm sử dụng tên công ty và mẫu dấu sau khi thay đổi:
Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin về tên công ty và mẫu dấu cũ không còn có giá trị pháp lý từ ngày 01/09/2018.

4.  Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.
 

Bài viết khác