Thủ tục cấp lại sổ cô đông bị mất/hư hỏng

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 03:03

Hồ sơ đề nghị cấp lại sổ cổ đông bị mất/hư hỏng

Bao gồm các giấy tờ sau:

-  Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân

-  Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức.

-  Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. (Tải biểu mẫu: Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông)

 

Quý Cổ đông gửi toàn bộ hồ sơ trên về:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây - Thư ký Hội đồng quản trị

Số 08, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

 

Bài viết khác